Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37

I C 764/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz sądowy Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 30 sierpnia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B
Czytaj więcej»

I Ns 390/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-08-09

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 390/17 POSTANOWIENIE 9 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Karolina Masłowska po rozpoznaniu 9 sierpnia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w N. z udziałem E. B. , M. B. , Z. L. , gminy N. , J. G. o zasiedzenie postanawia 1 stwierdzić, że Gminna Spółdzielnia (...) w N. z 01 czerwca 2004 roku nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości po
Czytaj więcej»

I C 1119/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1119/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 24 maja 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. D. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego J. D. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w W. kwotę 14413 (czternaście tysięcy czterysta trzynaście) złotych z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 994/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami ani w trybie ofertowym ani też w drodze aukcji lub przetargu, albowiem podejmowane przez powoda czynność za pośrednictwem portalu internetowego Allegro, polegające na zamieszczeniu za pośrednictwem portalu Allegro ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego, w formie aukcji internetowej, nie były wiążące. Tak samo nie były wiążące składane przez powoda oświadczenia woli o chęci nabycia przedmiotowego pojazdu za cenę wskazaną w ogłoszeniu.
Sygn. akt: I C 994/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: St. sekr. sąd. Arleta Zdunek po rozpoznaniu na rozprawie 6 grudnia 2016 roku w P. sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko P. M. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda K. S. (1) na rzecz pozwanego P. M. 1630,64 zł (tysiąc sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt cz
Czytaj więcej»

I C 1161/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1161/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 30 marca 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. w K. przeciwko A. S. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. w K. 4130 (cztery tysiące sto trzydzieści) złot
Czytaj więcej»

I C 981/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 981/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 25 stycznia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki M. M. 10000 (dziesięć tys
Czytaj więcej»

I C 532/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 532/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 1 lutego 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. Ś. 888,88 (osiemset osiemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych) złotyc
Czytaj więcej»

I C 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 1 lutego 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa gminy P. przeciwko C. P. i A. P. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanych C. P. i A. P. na rzecz powoda gminy P. 3327,60 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt setnyc
Czytaj więcej»

I C 117/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 117/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 25 stycznia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. oraz A. R. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanych (...) S.A. w W. oraz A. R. na rzecz powoda M. S. 7990,51 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i pięćd
Czytaj więcej»

II W 526/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Sygn. akt II W 526/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Pułtusku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Gorczyńska Protokolant Kamila Szybowska przy udziale oskarżyciela publicznego st. asp. KPP w P. R. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2017r. sprawy M. W. urodz. (...) w P. syna H. i G. z domu Ł. obwinionego o to, że: I w dniu 11 września 2016r. około godz. 22:25 w miejscowości O. znajdując się w stanie po użyciu
Czytaj więcej»