Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
53

I C 45/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Patryk Wójcik po rozpoznaniu 7 marca 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. C. o zapłatę orzeka 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygnatu
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakteru (...)
Sygn. akt: I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Arleta Świderska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 roku w P. sprawy z powództwa Z. O. i J. O. przeciwko S. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. Z. na rzecz powodów Z. O. oraz J. O. kwotę 54.027,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 roku w P. sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za okres od d
Czytaj więcej»

I C 646/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 646/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant:sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 18 maja 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w G. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem orzeka 1 powództwo oddala; 2 oddala wniosek pozwanego o zasądzenie od powoda kosztów procesu. Sygnatura akt I C 646/15 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 557/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 557/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 29 sierpnia 2018 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa N. Hurtowni (...) , (...) sp. z o.o. w W. przeciwko M. O. o zapłatę orzeka powództwo oddala Sygnatura akt I C 557/18 UZASADNIENIE Pozwem z 4 września 2017 roku N. Hurtownia (...) ,
Czytaj więcej»

I C 711/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-12-12

Data publikacji: 2019-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 711/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 12 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Edyta Falba po rozpoznaniu 12 grudnia 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa M. L. przeciwko A. K. (1) i J. K. (1) o wydanie nieruchomości orzeka: 1 nakazuje pozwanym A. K. (1) i J. K. (1) , aby wydali powódce M. L. część nieruchomości położonej w miejscowości O. , o
Czytaj więcej»

I C 764/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz sądowy Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 30 sierpnia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B
Czytaj więcej»

I C 756/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 756/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 27 września 2017 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą w miejscowości V. na Malcie przeciwko B. B. ( B. ) o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanej B. B. na rzecz powoda (...) Ltd z siedzibą w miejscowośc
Czytaj więcej»

I C 904/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 904/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: Sekretarz Edyta Falba po rozpoznaniu 20 lutego 2019 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko R. M. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanej R. M. na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekur
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie 8 marca 2016 roku w P. sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda S. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. 3.041,60 zł (trzy tysiące czterdzieści jeden zło
Czytaj więcej»