Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37

I C 8/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015 roku w P. sprawy z powództwa E. M. (1) przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I usuwa niezgod
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2015 roku w P. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. we W. przeciwko D. K. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. we W. kwotę 20063,43 (dwadzieścia tysięcy sześć
Czytaj więcej»

I C 646/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 646/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant:sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 18 maja 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w G. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem orzeka 1 powództwo oddala; 2 oddala wniosek pozwanego o zasądzenie od powoda kosztów procesu. Sygnatura akt I C 646/15 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 764/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz sądowy Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 30 sierpnia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B
Czytaj więcej»

I Ns 675/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 675/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski P. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 w P. sprawy z wniosku J. P. (1) z udziałem W. P. , Z. G. , K. P. , J. P. (2) , B. S. , J. P. (3) o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia orzeka 1 uchyla akt poświadczenia dziedziczenia po M. P. (1) , synu M. F. i C. , zmarłym w dniu 27 lipca 2013 roku w P.
Czytaj więcej»

I Ns 1061/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 1061/15 POSTANOWIENIE Dnia 09 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2015 roku w P. sprawy z wniosku T. K. (1) z udziałem A. K. , T. D. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia zezwolić wnioskodawcy T. K. (1) , jako współwłaścicielowi nieruchomości położonej w miejscowości
Czytaj więcej»

II W 89/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 89/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Gorczyńska Protokolant Kamila Szybowska bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 stycznia 2017 roku i 31 stycznia 2017 roku sprawy B. S. urodz. (...) w W. syna D. i B. z domu C. obwinionego o to, że I. w dniu 01 stycznia 2016 roku około godz. 19:45 w miejscowości P. na ul. (...) kierując pojazdem
Czytaj więcej»

III RC 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: o podwyższenie alimentów
Sygn. akt III RC 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Pułtusku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Maria Dąbek - Djakon Protokolant: st.sekr.sąd. Hanna Gołota po rozpoznaniu w dniu 17.12.2015r. w Pułtusku na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich M. C. (1) i S. C. przeciwko M. C. (2) o podwyższenie alimentów. I. Podwyższa alimenty od pozwanej M. C. (2) ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy (...) .12
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakteru (...)
Sygn. akt: I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Arleta Świderska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 roku w P. sprawy z powództwa Z. O. i J. O. przeciwko S. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. Z. na rzecz powodów Z. O. oraz J. O. kwotę 54.027,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 roku w P. sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za okres od d
Czytaj więcej»