Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
58

I C 8/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015 roku w P. sprawy z powództwa E. M. (1) przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I usuwa niezgod
Czytaj więcej»

I C 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2020-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 roku w Pułtusku sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 239/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 239/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w (...) , I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2015 roku w P. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko D. S. o zapłatę orzeka: powództwo oddala. Sygnatura akt I C /14 UZASADNIENIE Powód Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpił z powództwem p
Czytaj więcej»

I C 45/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Patryk Wójcik po rozpoznaniu 7 marca 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. C. o zapłatę orzeka 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygnatu
Czytaj więcej»

I C 196/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 196/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie 8 marca 2016 roku w P. sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda S. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. 3.041,60 zł (trzy tysiące czterdzieści jeden zło
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakteru (...)
Sygn. akt: I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Arleta Świderska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 roku w P. sprawy z powództwa Z. O. i J. O. przeciwko S. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. Z. na rzecz powodów Z. O. oraz J. O. kwotę 54.027,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 363/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-07-25

Data publikacji: 2018-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 363/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 25 lipca 2018 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. B. (poprzednio Z. ) o zapłatę orzeka powództwo oddala. Sygnatura akt I C 363/18 upr. UZ
Czytaj więcej»

I C 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 1 lutego 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa gminy P. przeciwko C. P. i A. P. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanych C. P. i A. P. na rzecz powoda gminy P. 3327,60 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt setnyc
Czytaj więcej»

I C 497/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 497/16 POSTANOWIENIE 8 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 8 czerwca 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko M. W. o zapłatę postanawia 1 umorzyć postępowanie w sprawie; 2 zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa 15 (piętnaście) złotych tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu wobec c
Czytaj więcej»

I C 241/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015 roku w P. z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę orzeka: powództwo oddala. Sygnatura akt I C 241/15 UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2014 roku powód (...) Spółka z
Czytaj więcej»