Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
58

I C 8/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2015 roku w P. sprawy z powództwa E. M. (1) przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym orzeka: I usuwa niezgod
Czytaj więcej»

I C 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 39/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2015 roku w P. sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. we W. przeciwko D. K. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. we W. kwotę 20063,43 (dwadzieścia tysięcy sześć
Czytaj więcej»

I C 45/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Patryk Wójcik po rozpoznaniu 7 marca 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. C. o zapłatę orzeka 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygnatu
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakteru (...)
Sygn. akt: I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Arleta Świderska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 roku w P. sprawy z powództwa Z. O. i J. O. przeciwko S. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. Z. na rzecz powodów Z. O. oraz J. O. kwotę 54.027,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»

I C 99/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2020-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 99/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 roku w Pułtusku sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I Ns 101/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 101/16 POSTANOWIENIE 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 4 maja 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z wniosku M. D. z udziałem R. P. , W. K. , Banku (...) S.A. w G. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku po K. S. postanawia zatwierdzić
Czytaj więcej»

I Ns 196/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 196/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2015 roku w P. sprawy z wniosku E. S. (1) i T. O. (1) z udziałem Gminy P. , H. T. , J. D. (1) , Z. D. , K. D. , S. D. , C. K. , S. K. , P. K. , W. Ś. , A. C. , M. O. i M. S. o zasiedzenie stwierdza, że E. S. (1) , córka A. i H. oraz M. S. , syn W. i A. , d
Czytaj więcej»

I Ns 223/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-11-21

Data publikacji: 2019-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Ns 223/18 POSTANOWIENIE 21 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Edyta Falba po rozpoznaniu 21 listopada 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z wniosku T. G. z udziałem gminy Ś. , Skarbu Państwa – Starosty (...) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia stwierdzić, że spadek po W. J. , synu J. i F. , zmarłym 20 grudnia 1998 roku w P. , którego ostatnim miejscem zwykł
Czytaj więcej»

I Ns 675/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 675/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski P. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 w P. sprawy z wniosku J. P. (1) z udziałem W. P. , Z. G. , K. P. , J. P. (2) , B. S. , J. P. (3) o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia orzeka 1 uchyla akt poświadczenia dziedziczenia po M. P. (1) , synu M. F. i C. , zmarłym w dniu 27 lipca 2013 roku w P.
Czytaj więcej»

I Ns 1061/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 1061/15 POSTANOWIENIE Dnia 09 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2015 roku w P. sprawy z wniosku T. K. (1) z udziałem A. K. , T. D. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia zezwolić wnioskodawcy T. K. (1) , jako współwłaścicielowi nieruchomości położonej w miejscowości
Czytaj więcej»