Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
58

I C 764/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 764/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz sądowy Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 30 sierpnia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) C. A. Ś. , M. Ś. & W. H. sp. j. w B
Czytaj więcej»

I C 1042/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1042/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 roku w P. sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko J. C. (1) o zapłatę orzeka powództwo oddala. Sygnatura akt I C 1042/15
Czytaj więcej»

I Ns 101/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 101/16 POSTANOWIENIE 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 4 maja 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z wniosku M. D. z udziałem R. P. , W. K. , Banku (...) S.A. w G. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku po K. S. postanawia zatwierdzić
Czytaj więcej»

I Ns 223/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-11-21

Data publikacji: 2019-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Ns 223/18 POSTANOWIENIE 21 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Edyta Falba po rozpoznaniu 21 listopada 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z wniosku T. G. z udziałem gminy Ś. , Skarbu Państwa – Starosty (...) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia stwierdzić, że spadek po W. J. , synu J. i F. , zmarłym 20 grudnia 1998 roku w P. , którego ostatnim miejscem zwykł
Czytaj więcej»

I Ns 1061/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 1061/15 POSTANOWIENIE Dnia 09 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2015 roku w P. sprawy z wniosku T. K. (1) z udziałem A. K. , T. D. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu postanawia zezwolić wnioskodawcy T. K. (1) , jako współwłaścicielowi nieruchomości położonej w miejscowości
Czytaj więcej»

II K 11/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-05-18

Data publikacji: 2019-07-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 11/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Pułtusku II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Urszula Burel Protokolant Anna Świadkowska Przy udziale Prokuratora Sylwii Chwalczuk – Łada oraz oskarżyciela subsydiarnego Fundacji (...) , reprezentowanej przez T. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19.12.2014r., 23.02.2015r., 28.04.2015r. i 18.05.2015r., sprawy: 1 K. Ł. urodz. (...) w P. , syna K. i I. z domu K. oskarżonego o to, że: I
Czytaj więcej»

I Ns 196/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 196/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Ewelina Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2015 roku w P. sprawy z wniosku E. S. (1) i T. O. (1) z udziałem Gminy P. , H. T. , J. D. (1) , Z. D. , K. D. , S. D. , C. K. , S. K. , P. K. , W. Ś. , A. C. , M. O. i M. S. o zasiedzenie stwierdza, że E. S. (1) , córka A. i H. oraz M. S. , syn W. i A. , d
Czytaj więcej»

III RC 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: o podwyższenie alimentów
Sygn. akt III RC 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Pułtusku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Maria Dąbek - Djakon Protokolant: st.sekr.sąd. Hanna Gołota po rozpoznaniu w dniu 17.12.2015r. w Pułtusku na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich M. C. (1) i S. C. przeciwko M. C. (2) o podwyższenie alimentów. I. Podwyższa alimenty od pozwanej M. C. (2) ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy (...) .12
Czytaj więcej»

I Ns 675/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 675/15 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski P. E. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 w P. sprawy z wniosku J. P. (1) z udziałem W. P. , Z. G. , K. P. , J. P. (2) , B. S. , J. P. (3) o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia orzeka 1 uchyla akt poświadczenia dziedziczenia po M. P. (1) , synu M. F. i C. , zmarłym w dniu 27 lipca 2013 roku w P.
Czytaj więcej»

I C 45/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant Patryk Wójcik po rozpoznaniu 7 marca 2018 roku na rozprawie w Pułtusku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. C. o zapłatę orzeka 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 917 (dziewięćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygnatu
Czytaj więcej»